Udostępnianie informacji publicznej

Dostęp do Informacji Publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

-uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,

-wglądu do dokumentów urzędowych,

-dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznej następuje poprzez:

-ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,

-udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,

-wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu

 

 

 

 

Udzielanie informacji publicznej na wniosekWymagane dokumenty:


Wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Istnieje możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną lub za pomocą faksu.

e-mail: kiko@praca.gov.pl

fax: (41) 37 263 63 220

             37 223 14 220

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198)

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział organizacyjny

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198.

 

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wniosek o udostepnienie informacji publicznej
Typ pliku: RTF, Rozmiar: 52 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Męcina Sylwia
(2015-02-18 14:52:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
Teler Iwona
(2013-08-19 14:02:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Męcina Sylwia
(2015-02-20 09:49:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki