Elektroniczny Urząd Podawczy

ESP-Elektroniczna Skrzynka Podawcza to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na Platformie E-PUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich:

1. Przekazanie dokumentu (poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu) on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.

2.Dostarczenie dokumentu w godzinach pracy urzędu (7.30-15.30) do sekretariatu urzędu pokój nr.18 na następujących nośnikach danych:

-dyskietka 1.44Mb

-pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0 lub 3.0

-płyta CD-RW , DVD-RW

Ponadto należy pamiętać aby informatyczny nośnik danych na którym doręcza się dokument elektroniczny umożliwiał zapis Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich:

1.Dokumenty muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

2.Nośnik, na którym dostarczono dokument elektroniczny musi być trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego identyfikację.

3.Dokument elektroniczny przekazany na nośniku jest przekazywany adresatowi wraz z nośnikiem.

4.Akceptowane formaty dokumentów to : DOC,DOCX,RTF,XLS,XLSX,XML,TXT,GIF,TIF (TIFF),BMP,JPG,ODS,ODT,PDF,SVG,PNG

5.zip plik skompresowane w formacie ZIP,RAR

6.Dokumenty lub nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

7.Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

-osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzą,

-adresu(kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu),

-przedmiotu sprawy której dotyczy.

 

 

 

Wytworzył:
(2015-02-19)
Udostępnił:
Przybyła Dariusz
(2009-01-23 12:27:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Przybyła Dariusz
(2017-10-12 13:14:16)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki