☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Końskich
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 27.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Adres i kontakt

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje, że dzień 4 czerwca 2021r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników PUP w Końskich i LPIK w Stąporkowie w zamian za święto przypadające w sobotę dnia 1 maja 2021r.

 

OGŁOSZENIE

DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOŃSKICH
z dnia 16 marca 2020 r.


w sprawie ograniczenia w wykonywaniu zadań publicznych przez Powiatowy Urząd Pracy w Końskich

Na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.) oraz §8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433)

wprowadzam od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania ograniczenia w wykonywaniu zadań publicznych przez Powiatowy Urząd Pracy w Końskich

polegające na:

1/ wyłączeniu z bezpośredniej obsługi Klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich załatwiających sprawy w budynku administracyjnym przy ul. Stanisława Staszica 2;

2/ wyłączeniu z bezpośredniej obsługi Klientów załatwiających sprawy w pomieszczeniach Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Stąporkowie przy ul. Piłsudskiego 132 A.

W związku z powyższym, od 16 marca 2020 r. osoby nie będące pracownikami  Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich nie będą mogły wejść do budynku Urzędu znajdującego się przy ul. Stanisława Staszica 2 w Końskich oraz pomieszczeń Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Stąporkowie ul. Piłsudskiego 132 A.

Załatwianie spraw będzie odbywało się poprzez kontakt telefoniczny oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kiko@praca.gov.pl

Do Państwa dyspozycji pozostają również ogólne numery telefonów, za pośrednictwem których otrzymacie informacje:

1/  41 372 63 63

2/  41 260 43 62

3/  41 372 23 14

Proszę również o składanie wniosków, podań, pism oraz innych dokumentów pocztą tradycyjną na adres: ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie lub elektronicznie za pośrednictwem e-PUAP /pup_konskie/SkrytkaESP.

 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich
ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie
NIP: 658-11-77-860, REGON: 291142250
tel. 41 260 43 62,   tel. 41 260 43 63,
 tel. 41 372 63 63,   tel. 41 372 23 14,
tel. 41 375 18 64,   tel. 41 375 18 42,
tel. 41 372 67 01,   tel. 41 372 22 47.
fax. 41 260 43 64
 
Lokalny Punkt Informacyjno Konsultacyjny w Stąporkowie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132a,

26-220 Stąporków
tel. 41 374 03 90,
 
 

 

Wytworzył:
Jacek Werens (2006-06-14)
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Przybyła Dariusz
(2006-06-14 07:49:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 527