☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Końskich
Powiatowy Urząd Pracy w Końskich

Poniedziałek 15.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Definicja i zasady poradnictwa

Poradnictwo zawodowe
 
Polega na udzielaniu bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia oraz pracodawcom w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych.
Poradnictwo zawodowe kieruje się następującymi zasadami :
1.  dostępności usług dla wszystkich osób bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy oraz dla pracodawców
2.  dobrowolności korzystania z usług poradnictwa zawodowego,
3. równości w korzystaniu z usług poradnictwa zawodowego bez względu na narodowość, płeć, wyznanie, przynależność do organizacji politycznych i społecznych oraz inne okoliczności.
4. swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia ,
5. bezpłatności korzystania z usług poradnictwa zawodowego,
6. poufności i ochrony danych osobistych bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy , korzystających z usług poradnictwa zawodowego.
Poradnictwo zawodowe świadczone jest w formie porad indywidualnych i grupowych w Sali Informacji i Poradnictwa Grupowego.
Skontaktuj się z doradcą zawodowym w Urzędzie Pracy,
Gdy oczekujesz pomocy w:
·  podjęciu decyzji o wyborze zawodu,
·  podjęciu decyzji o zmianie zawodu,
· określeniu zainteresowań i predyspozycji zawodowych,
·  przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej.
Gdy poszukujesz informacji na temat:
·  zadań i czynności wykonywanych w danym zawodzie,
·  instytucji kształcących w danym zawodzie,
·  możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
·  szans zatrudnienia w poszczególnych zawodach na lokalnym rynku pracy.
Gdy chcesz dowiedzieć się:
·  jak skutecznie szukać pracy,
·  jak sporządzać dokumenty niezbędne przy poszukiwaniu pracy ( życiorys zawodowy, list motywacyjny, własna oferta ),
·  jakie wymagania stawiają pracodawcy kandydatom do pracy.
U doradcy zawodowego dostępne są zbiory informacji zawodowych
1. Teczki informacji o zawodach, zawierające opisy czynności, zadań, wymagań, dróg kształcenia i podnoszenia kwalifikacji.
2.  Klasyfikacja zawodów i specjalności ( MIPS ).
3.  Przewodnik po zawodach.
4.  Informator o szkołach różnego typu o zasięgu krajowym i lokalnym.
5.  Informacje o lokalnym rynku pracy.
6.  Informatory, poradniki, katalogi.
7.  Wzory podań, życiorysów zawodowych, listów motywacyjnych
8.  Ulotki o zawodach.
9.  Filmy o zawodach oraz filmy instruktażowe, np. jak rozmawiać z pracodawcą.
10. Program komputerowy „ Doradca 2000 ”, który umożliwia dostęp do informacji zawodowych oraz pomaga przy określeniu preferencji zawodowych.
11. Komputerowa encyklopedia zawodów.
12. Multimedialny Informator Edukacyjny.
13. Komputerowe programy instruktażowe, np. Wizje kariery.
Wytworzył:
Udostępnił:
Przybyła Dariusz
(2009-01-21 14:29:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Przybyła Dariusz
(2009-01-26 14:03:05)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 267850