Tryb działania

Powiatowy Urząd Pracy działa na podstawie:

 
- Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 690 z późn. zm.)
- Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1526),
- Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1867 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U z 2023r. poz. 100 z późn. zm.).
- Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
- Innych Ustaw i Rozporządzeń dotyczących Publicznych Służb Zatrudnienia,
- Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich,
- Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich
 
Wszystkie ustawy publikowane i aktualizowane są na bieżąco na stronach:
Internetowy System Aktów Prawnych - http://isap.sejm.gov.pl
Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej - www.dziennikustaw.gov.pl
 
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Przybyła Dariusz
(2009-01-28 12:41:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Dębowski Łukasz
(2023-02-17 08:13:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki