☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy w Końskich
Powiatowy Urząd Pracy w Końskich

Poniedziałek 15.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Tryb działania

Powiatowy Urząd Pracy działa na podstawie:

 
- Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz.1065 z późn. zm.)
- Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1868),
- Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 170 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U z 2016r. poz. 2046 z późn. zm.).
- Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
- Innych Ustaw i Rozporządzeń dotyczących Publicznych Służb Zatrudnienia,
- Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich,
- Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich
 
Wszystkie ustawy publikowane i aktualizowane są na bieżąco na stronach:
Internetowy System Aktów Prawnych - http://isap.sejm.gov.pl
Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej - www.dziennikustaw.gov.pl
 
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Przybyła Dariusz
(2009-01-28 12:41:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Kuleta Monika
(2017-10-13 12:01:06)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 267850